Personvernerklæring

Personvernerklæring for ALMSI AS, herunder Kvala Akupunktur og Yoga på Kvala.

1. Behandlingsansvarlig:
Siv Almbakk er på vegne av ALMSI AS,herunder Kvala Akupunktur og Yoga på Kvala, behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

2. Personopplysninger som lagres:
Kvala Akupunktur: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato.
Yoga på Kvala: Navn, telefonnummer, e-postadresse.

3. Formål med behandlingen av personopplysninger:
Personopplysningene behandles for å kunne gjennomføre mine forpliktelser etter avtale med deg.  

Pasientjournal tas opp i den hensikt å yte adekvat behandling. Opplysninger innhentes kun av deg. Du har rett til innsyn i egen journal. Du har rett til å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger. Du har rett til å få slettet journalen din.
Journalen oppbevares i tråd med krav fastsatt i «Personopplysningsloven» og «Forskrift om pasientjournal».
Journalen vil bli oppbevart i 10 år etter siste behandling. 
For journalføring benyttes HANO Helse.

4. Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger:
Kvala Akupunktur; Personopplysninger benyttes for journalføring når du får behandling hos Kvala Akupunktur, og for å kunne kontakte deg ved eventuell sykdom eller endring av time. 
Yoga på Kvala; Personopplysninger benyttes for å kunne kontakte deg ved eventuell sykdom eller endring av time, og for informasjon angående yogatimer. 

5. Innhenting av personopplysninger: 
Det lagres ingen informasjon ved besøk av nettsiden www.kvala-akupunktur.no
Når du bestiller time online samtykker du til at kontakten du oppgir loggføres. Dette for at jeg skal kunne komme i kontakt med deg ved eventuell sykdom eller endring av time. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende meg en e-post. 
HANO Helse er ansvarlig for lagring av påloggings-informasjon. 

6. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter:
Jeg vil ikke dele, selge, overføre, eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre med mindre jeg er forpliktet til det under Norsk lov. Du vil i så tilfelle underrettes om dette.  
Journalen kan ikke utleveres til andre uten at du selv ber om dette skriftlig.

7. Sletting av personopplysninger:
Opplysninger jeg etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 
Pasientjournal oppbevares i 10 år etter avsluttet behandling. 

8. Rettigheter for den registrerte: 
Jeg behandler dine personopplysninger i henhold til  «Personopplysningsloven» og gjeldende forskrifter. Jeg gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Du kan klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

9. Personvernombud: 
Siv Almbakk

10. Informasjonssikkerhet:
Jeg sikrer dine opplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av gitte opplysninger. 
HANO Helse leverer journalsystem for ALMSI AS, herunder Kvala Akupunktur og Yoga på Kvala. 

Kontaktinformasjon:
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til: post@kvala-akupunktur.no og yoga@kvala-akupunktur.no

ALMSI AS, herunder Kvala Akupunktur og Yoga på Kvala.
Org nr 925 583 286

Postadresse: 
Kristtornveien 13
5535 Haugesund
Tlf 482 51 101
E-post: siv_almbakk@hotmail.com

Besøksadresse Kvala Akupunktur og Yoga på Kvala:
Kvalamarka 16
5514 Haugesund
Tlf 948 82 564