Personvernerklæring

Personvernerklæring for Kvala Akupunktur

 

Som pasient hos Kvala Akupunktur, blir du ved første konsultasjon bedt om å fylle ut skjemaet «Egenerklæring med samtykke til å føre journal».

Informasjon som samles inn er:
Navn, adresse, fødselsdato, epost og tlf.

Pasientjournal tas opp i den hensikt å yte adekvat behandling. Opplysninger innhentes kun av deg. Du har rett til innsyn i egen journal. Du har rett til å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger. Du har rett til å få slettet journalen din.

Journalen oppbevares i tråd med krav fastsatt i «Personopplysningsloven» og «Forskrift om pasientjournal».
Journalen vil bli oppbevart i 10 år etter siste behandling.
Journalen kan ikke utleveres til andre uten at du selv ber om dette skriftlig.

For journalføring benyttes HANO HELSE  (www.hano.no).
Datamaskin, og program for journalføring er passordbeskyttet.
Kontor der datamaskin befinner seg er låst når behandler ikke er der.

 

Personvernerklæring for Yoga på Kvala

Dersom du ønsker det, kan du bli oppført på en e-post liste for å få påminnelser og informasjon som gjelder timene for Yoga på Kvala.
E-post er passordbeskyttet.
E-poster sendes ut som blindkopi.
Du kan når som helst be om å bli slettet fra e-postlisten.

 

Personvernerklæring for http://kvala-akupunktur.no

Ingen  personopplysninger  samles inn via nettsiden
www.kvala-akupunktur.no

SA Fysioterapi og Akupunktur v. Siv Almbakk
Org nr 980 767 442

Adresse
Kvalamarka 16
5514 Haugesund
Tlf 94 88 25 64
E-post: siv_almbakk@hotmail.com