Hva er akupunktur

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform, som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning, viser seg å være en effektiv behandlingsmetode for mange problemstillinger.

Akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert ved at akupunktur stimulerer egenproduksjon av bl.a. endorfiner. Andre stoffer som blir frigjort, for eksempel serotonin, forklarer noe av den positive effekten akupunktur kan ha på personers psykiske tilstand. Forskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt som virker utvidende på blodårene og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Slik blir gjennomblødningen til muskulaturen bedret og akupunktur virker derfor også muskelavslappende. Forskning viser også hvordan akupunktur stimulerer immunapparatet og har en rekke hormonelle effekter. For eksempel kan akupunktur bidra til å stabilisere menstruasjonssyklusen, påvirke tarmbevegelser og blærens tømmefunksjon.

WHO har utarbeidet en liste over indikasjoner for akupunktur basert på klinisk forskning (WHO publikasjon fra 2002: ISBN 92 4 1545437 9). Her finner man bl.a. smertetilstander, plager i luftveier, nevrologiske tilstander, fordøyelsesproblemer, tilstander i urinveier og genitalia, gynekologiske forstyrrelser, lettere psykiatriske tilstander og avhengighetsproblemer.
Listen finner du her her 

I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av vitale organer som forbindes i et kretsløp av energibaner (meridianer). God helse forutsetter at kroppens energi (Qi), sirkulerer fritt og harmonisk i dette kretsløpet, mens sykdom blir sett på som en ubalanse i kroppens energisystem. Det er forskjellige faktorer som kan påvirke sirkulasjonen av Qi. Ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil/dårlig kosthold og langvarige emosjonelle påkjenninger kan føre til at energien (Qi) ikke flyter fritt. Dette gir blokkeringer/forstyrrelser i sirkulasjonen av Qi, og sykdom, smerte eller andre symptomer kan oppstå.

Akupunktøren bruker nåler for å få energien til å flyte fritt gjennom kretsløpet igjen. Slik stimulerer akupunktur kroppens egen evne til helbredelse.

Kilde: www.akupunktur.no